Phương châm hoạt động:

• Định hướng xây dựng Công ty Cổ Phần Dệt May Quảng Phú thành doanh nghiệp vững mạnh, có uy tín cả trong và ngoài nước.

• Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

• Luôn đặt sự hài lòng của khách hàng, người tiêu dùng làm trọng tâm cho mọi hoạt động.

• Hợp tác chặt chẽ với các đối tác trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng vì lợi ích chung của cả hai bên.

• Tạo dựng một môi trường làm việc thuận lợi, hợp tác nhằm phát huy năng lực của đội ngũ nhân viên, xây dựng công ty phát triển bền vững.

 

Sứ mệnh:

• Khách hàng – Đem đến hiệu quả cao nhất.

Phục vụ hách hàng với chất lượng cao nhất, giao hàng đúng hạn, giá cả hợp lý.

Cam kết luôn tạo ra sản phẩm mới, thích hợp với tiêu chuẩn môi trường cho cuộc sống con người bằng sự kính trọng, tình yêu và trách nhiệm đối với xã hội.

      • Đối tác – Xây dựng và phát triển mối quan hệ thương mại lâu dài dựa trên lợi ích của hai bên.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp, giúp đỡ và hỗ trợ cho nhau để giải quyết và vượt qua các khó khăn, trở ngại.

• Người lao động – luôn tạo môi trường làm việc với những điều kiện thích hợp, thuận lợi.

Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động và xã hội với môi trường làm việc thích hợp, thân thiện, thẳng thắn, cởi mở để kích thích năng lực sáng tạo của người lao động.

• Cộng đồng – luôn đóng góp những điều tốt nhất cho xã hội.    

Luôn tuân thủ và thực thi những qui định của nhà nước trong việc bảo vệ môi trường và đóng thuế.

Đóng góp hoạt động từ thiện.