CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY QUẢNG PHÚ

Địa chỉ: Số 48 đường Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM

*Nếu bạn muốn giao hàng trong nước, xin vui lòng liên hệ:

  • Phone:  84-028.3620.9222
  • Email: sales@quangphutex.com

*Nếu bạn muốn đặt hàng xuất khẩu, xin vui lòng liên hệ:

  • Phone: 84-028.3620.8000
  • Email: export@quangphutex.com or Ms. Tuyen (tuyen@quangphutex.com)

Liên Hệ Với Chúng Tôi