QUANG PHU繊維と服飾ジャージーカンパニー

住所: Số 48 đường Tăng Nhơn Phú, KP 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM

電話番号: +84-028.3620.9222 – ファックス: (028) 36201313

Email: info@quangphutex.com

接触